Antikoncepce a hormonální léčba

Kombinovaná hormonální antikoncepce je založena na kombinaci estrogenů a gestagenů. Estrogen obsahují i léky na podporu otěhotnění nebo například léky před odběrem vajíček u dárkyň. Kontraindikací k nasazení antikoncepce jsou homozygotní mutace faktoru V Leiden, mutace v genu pro protrombin a kombinace různých trombofilních mutací. Jako náhrada místo preparátů obsahující estrogen by měly být preparáty s gestagenem. Gestagenní antikoncepce není spojována se zvýšeným rizikem vzniku žilní trombózy. Ženy před zahájením užívání antikoncepce, či hormonální terapie, by se měly nechat testovat alespoň na dvě základní mutace (Faktor V Leiden a Faktor II Protrombin).

Kromě základní funkce (zabránění početí) má antikoncepce spoustu dalších účinků na organismus ženy, jak pozitivních, tak negativních. Užívání hormonální antikoncepce je spojené s určitým rizikem zdravotních komplikací, zejména hlubokou žilní trombózou.

Kontraindikací k nasazení antikoncepce jsou homozygotní mutace faktoru V Leiden, mutace v genu pro protrombin a kombinace různých trombofilních mutací, deficit antitrombinu III a deficit proteinu C. Ostatní trombofilní mutace nepředstavují absolutní kontraindikaci.

Hormonální antikoncepce je u nás nejpoužívanější antikoncepční metodou. Látky vyvolávají rozsáhlé změny ve fibrinolytickém systému, dochází ke vzestupu plazminogenu, komplexu plazmin-alfa2-antiplazmin, zvyšuje se aktivita tkáňového aktivátoru plazminogenu a naopak dochází ke snížení hladiny antigenu inhibitoru aktivátoru plazminogenu-I, poklesu jeho aktivity a dalším změnám.

Fibrinolýza u uživatelek antikoncepce je zvýšená, což je pravděpodobně odezva a kompenzace protrombogenního stavu vyvolaného hormonálními látkami. Stejné jsou změny u preparátů obsahující levonorgestrel. Vztah hormonální léčby a antikoncepce ve spojení s trombofilními mutacemi je předmětem několika studií. Jako náhrada preparátů obsahujících estrogen by měly být podávány preparáty s gestagenem. Gestagenní antikoncepce není spojována se zvýšeným rizikem vzniku žilní trombózy.

Vzhledem k vysokému výskytu trombofilních mutací v bílé evropské populaci je zvažováno, zda by všechny ženy před užíváním hormonální antikoncepce či terapie, neměly být vyšetřeny alespoň na dvě základní a nejčastější mutace podmiňující tromboifilie (Faktor V Leiden a Faktor II Protrombin). V současnosti jsou ovšem vyšetřovány jen ženy s pozitivní rodinnou anamnézou nebo již po prodělaných trombózách či opakovaných samovolných potratech.

Pozitivní účinky antikoncepce na organizmus ženy:

  • upravují intenzitu menstruačního krvácení
  • snižují intenzitu menstruačních bolestí
  • podporují kvalitu pleti

Negativní účinky antikoncepce na organizmus ženy:

  • změny ve fibrinolytickém systému
  • bolest hlavy
  • nevolnost
  • infekce pohlavních orgánů
  • změny nálad

Literatura:

Hormonální antikoncepce a trombofilní stavy

Trombofilní stavyDalší články v této kategorii

Trombofilní mutace
Trombofilní mutace
Trombofilie je porucha charakterizovaná zvýšenou srážlivostí krve, vedoucí ke vzniku krevních sraženin (trombů). Nejčastěji se tromby vytváří v hlubokém žilním systému dolních končetin (nejsou vidět na povrchu). Pokud dojde k jejich uvolnění, moho...
Trombofilie a těhotenství
Trombofilie a těhotenství
Těhotenství je řazeno mezi rizikové faktory podporující vznik trombofilie. Když se k němu připojí trombofilní mutace, riziko vzniku žilní trombózy a s ní spojených komplikací se násobí. Relevantní riziko vzniku hluboké žilní trombózy je u těhotnýc...
Leidenská mutace
Leidenská mutace
Liedenská mutace je genetická porucha způsobující zvýšenou tvorbu krevních sraženin. V kombinaci s hormonální antikoncepcí, hormonální léčbou neplodnosti, těhotenstvím, dlouhodobým znehybněním a dalšími faktory výrazně zvyšuje riziko vzniku hlubok...
Zpět na články