Deficit zinku

Zinek je potřebný k aktivitě více než 200 různých enzymů, nutných pro syntézu DNA a pro funkci bílkovin vážících se na DNA. Deficit zinku postihuje hlavně růst a hojení, a jeho nedostatek při těhotenství způsobuje např. rozštěp páteře plodu.

Zinek v potravě

Zinek je hojně zastoupen v mase a jiných potravinách bohatých na bílkoviny, celozrnných obilovinách, luštěninách, kořenové zelenině. Je lépe využitelný z živočišných než z rostlinných potravin, ze kterých se hůře vstřebává pro obsah fytátů, vlákniny a některých dalších látek. Zinek je nedílnou součástí enzymu superoxiddismutázy, tvoří strukturální i funkční složku biologických membrán, stabilizuje struktury RNA, DNA a ribosomů. Zinek je nutný pro buněčnou proliferaci, buněčné imunitní reakce, stabilizaci komplexu hormon-receptor a zajišťuje správnou funkci gonád mužů. Vstřebávání zinku závisí na jeho příjmu a zásobení těla zinkem – při jeho vysokém příjmu se absorpce snižuje a zvyšuje se vylučování do střeva a naopak, při nízkém příjmu se zvyšuje absorpce a snižuje vylučování do střeva. Zinek není na rozdíl od mědi a železa skladován v játrech. Zhruba 10% zinku je vylučováno močí, ostatní část se dostává prostřednictvím pankreatického sekretu do žluče a odchází stolicí.

Příčiny nedostatku zinku

Nedostatek zinku může být podmíněn jak geneticky - mutací genu SLC39A4, tak i získán v průběhu života vlivem různých faktorů, nejčastěji spojených s životním stylem. Takto získanou nedostatečnost vstřebávání zinku rozlišujeme na tzv. primární (způsobenou dlouhodobou nevhodnou dietou) nebo sekundární, která bývá podmíněna určitou chorobou vedoucí k nedostatečnému vstřebávání zinku.

Příznaky onemocnění

Acrodermatis enteropathica (Danboltova choroba) je geneticky podmíněná porucha absorpce zinku, způsobená pravděpodobně defektem vazebného proteinu, který zajišťuje vstřebávání zinku ve střevě. Příznaky tohoto onemocnění se vyvíjejí již od narození, krátce po přechodu na umělou výživu. Klinickými projevy jsou různé formy kožních projevů (např. bulózně-pustulózní dermatitida) ve spojení s poškozením nehtových lůžek a vypadáváním vlasů; často jsou přítomny i oční příznaky (blepharitis, fotofobie a rohovkový zákal). Gastrointestinální příznaky jsou vážné a zahrnují chronický průjem, poruchy vstřebávání živin, tuků (steatorea) a intoleranci laktosy. Dále jsou to příznaky neuropsychické, opožděný růst, hypogonadismus a zvýšená náchylnost k infekcím. Již mírný nedostatek zinku vede k poruše imunity a vyšší úmrtnosti na různá infekční onemocnění. Projevuje se také opožděním růstu, dospívání, hypogeusií (porucha chuti) a patrně i atrofií thymu (předčasnému zakrnutí brzlíku). Deficit zinku je častý u seniorů, zvláště hospitalizovaných, a může se projevovat špatným hojením ran.

Léčba

Lečba tohoto syndromu se řeší velmi jednoduše - zvýšeným podílem zinku ve stravě.

Zdroj:

https://www.wikiskripta.eu/w/ZinekDalší články v této kategorii

Gyrátová atrofie cévnatky a sítnice
Gyrátová atrofie cévnatky a sítnice
Gyrátová atrofie je vzácné dědičné onemocnění sítnice oka (vrstva tkáně citlivé na světlo, nachází se na vnitřku oční bulvy) a cévnatky (cévní vrstva tkáně za sítnicí). Degenerace těchto struktur způsobuje krátkozrakost, šedý zákal a progresivní z...
Glykogenóza
Glykogenóza
Glykogenózy neboli GSD (glycogen storage disease) představují vzácná dědičná onemocnění metabolismu sacharidů. Podstatou této choroby je narušený proces odbourávání nebo skladování glykogenu.
Deficit biotinidázy
Deficit biotinidázy
Deficit biotinidázy je onemocnění způsobené nedostatečnou aktivitou enzymu biotinidáza, který se účastní metabolismu biotinu, někdy nazývaného vitamín H. Biotin je v organismu zapojen do metabolismu tuků, cukrů i bílkovin. Biotinidáza uvolňuje kov...
Zpět na články