Hromadění mědi - Wilsonova choroba

Wilsonova nemoc je vrozené onemocnění spojené s abnormálním metabolismem mědi, které vede k jejímu nadměrnému ukládání, zejména v játrech a mozku. Měď je esenciální minerál, který je vstřebáván do organismu ze stravy.

U zdravého člověka je měď vstřebávána ve střevech, v krvi je navázána na vazebný protein a transportována do jater, kde se účastní důležitých metabolických procesů. Nadbytek mědi je vyloučen do žluči a odstraněn z těla stolicí. Za normálních okolností je zhruba 95% mědi v krvi a v játrech navázáno na protein ceruloplasmin. Tato bílkovina, která hraje zásadní roli také při metabolismu železa, je tvořena v játrech.

Příčiny vzniku hromadění mědi

Wilsonova nemoc je autosomálně recesivní onemocnění, k jeho vyvolání je zapotřebí dvou poškozených kopií genů (homozygot), jedné od každého z rodičů. Jedinci s pouze jednou kopií poškozeného genu (heterozygoti) jsou tzv. nosiči a mohou předat mutaci svým dětem, ale nemají příznaky onemocnění. Mutovaným genem u Wilsonovy nemoci je gen ATP7B, který produkuje protein hrající důležitou roli při vylučování mědi do žluči a jejímu odstranění z těla. Poškození obou kopií genu (homozygotní mutace) vede k nadbytku mědi uložené v játrech a ke snížení hladin ceruloplazminu v krvi. Vzhledem k výrazné toxicitě akumulované mědi dochází k vážnému poškození buněk a tkání v játrech, k uvolněňování mědi do krve a k její akumulaci v dalších důležitých orgánech, jako jsou mozek nebo ledviny.

Pacienti s Wilsonovou nemocí trpící postižením jater mají typické příznaky od raného dětství, u jedinců s postižením mozku se vyskytují neurologické a psychiatrické příznaky většinou od puberty. Projevy obou typů příznaků se však mohou objevit i v pozdějším věku, až do více než 50ti let života.

Pokud nejsou pacienti s Wilsonovou nemocí léčeni, může se onemocnění progresivně zhoršovat i s fatálními důsledky. Při včasné diagnostice a léčbě má většina pacientů relativně dobrou prognózu. Jaterní i neurologická poškození, která se objeví před léčbou, se mohou zlepšit, ale jsou často trvalého charakteru.

Léčba

  • omezení potravin bohatých na měď (mušle, ořechy, čokoláda, houby, vnitřnosti)
  • podávání léků chelatujících měď
  • zinek – snižuje resorpci mědi ve střevech
  • monitorování vylučování mědi močí
  • nepít alkohol

Zdroj:

https://www.wikiskripta.eu/w/Wilsonova_choroba

https://www.labtestsonline.cz/med.htmlDalší články v této kategorii

Gyrátová atrofie cévnatky a sítnice
Gyrátová atrofie cévnatky a sítnice
Gyrátová atrofie je vzácné dědičné onemocnění sítnice oka (vrstva tkáně citlivé na světlo, nachází se na vnitřku oční bulvy) a cévnatky (cévní vrstva tkáně za sítnicí). Degenerace těchto struktur způsobuje krátkozrakost, šedý zákal a progresivní z...
Glykogenóza
Glykogenóza
Glykogenózy neboli GSD (glycogen storage disease) představují vzácná dědičná onemocnění metabolismu sacharidů. Podstatou této choroby je narušený proces odbourávání nebo skladování glykogenu.
Deficit biotinidázy
Deficit biotinidázy
Deficit biotinidázy je onemocnění způsobené nedostatečnou aktivitou enzymu biotinidáza, který se účastní metabolismu biotinu, někdy nazývaného vitamín H. Biotin je v organismu zapojen do metabolismu tuků, cukrů i bílkovin. Biotinidáza uvolňuje kov...
Zpět na články