Články

Sklony k alkoholismu

Sklony k alkoholismu

Pro většinu dospělých není mírné užívání alkoholu škodlivé, ale zhruba čtvrtina populace není fyzicky a psychicky vybavena na požívání alkoholu a alkohol je pro ni rizikový. Mezi těmito 25 % je velká skupina těch, kteří jsou na alkoholu závislí pr...


Emoční přejídání

Emoční přejídání

Příjemné vlastnosti potravin, především jejich chuť a vůně, působí na systém odměňování v lidském mozku podobně jako návykové látky (např. alkohol nebo marihuana) a vyvolávají pocit slasti. Někteří lidé mají sklony k vyhledávání slastných požitků,...


Sklon k závislosti na návykových látkách

Sklon k závislosti na návykových látkách

Drogová závislost je částečně geneticky podmíněná a je výsledkem interakce genů a prostředí. Z dosavadních poznatků vyplývá, že geny ovlivňují vznik alkoholismu a drogové závislosti asi ze 40–60 %. Geny se tedy podílejí na vzniku závislosti přibl...


Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce je definována jako trvalá nebo dočasná neschopnost udržet erekci penisu v dostatečné tuhosti a po dostatečnou dobu nutnou pro kvalitní pohlavní styk. Podle epidemiologických dat je erektilní dysfunkce poměrně častým jevem. Mezi...


Reakce na léky

Reakce na léky

Reakci na lék může ovlivnit mnoho faktorů, včetně pohlaví, věku a stravy. Důležitým faktorem ovlivňujícím účinek daného léku je však také genetická predispozice.


Metothrexát

Metothrexát

Methotrexát se používá k léčbě zánětlivých (artritida nebo psoriáza) a nádorových onemocnění. Metotrexát je látka blokující enzym dihydrofolátreduktázu. Jedná se o často používané cytostatikum.


Retinoblastom

Retinoblastom

Retinoblastom je nejčastější a nejzávažnější zhoubný nádor v dětské oftalmologii.


Carneyho komplex

Carneyho komplex

Carneyho komplex je onemocnění, které způsobuje změny barvy kůže. Způsobuje také vznik nenádorových (nezhoubných) nádorů v pojivových tkáních a žlázách s vnitřní sekrecí. Je to autozomálně dominantní dědičné onemocnění charakterizované kožními a s...